“ലൗട്ടാരോ വേദനസംഹാരി കുത്തിവെച്ചാണ് അർജന്റീനക്കായി കളിക്കുന്നത്”

Picsart 22 12 08 12 25 13 752

കണങ്കാലിൽ വേദന ഉള്ള ലൗട്ടാരോ മാർട്ടിനസ് പരിക്കിനോട് പോരാടിയാണ് അർജന്റീനക്കായി കളിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏജംറ്റ് കമാചോ വ്യക്തമാക്കി. 25 കാരൻ വേദനസംഹാരി കുത്തിവയ്പ്പുകൾ എടുത്താണ് കളിക്കുന്നത് എന്നും കാമാച്ചോ വെളിപ്പെടുത്തി.

കണങ്കാലിന് വേദനയുള്ളതിനാൽ ലൗട്ടാരോ കുത്തിവയ്പ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട്‌‌. ആ വേദന ഇല്ലാതാക്കാൻ അവൻ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുന്നു, പരിക്ക് മാറിയാൽ അവൻ പിച്ചിൽ പറക്കും. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കളിക്കാരനാണ് മാർട്ടിനെസ്. ഏജന്റ് പറഞ്ഞു.

Picsart 22 12 08 12 25 31 722

ലൗട്ടാരോ മാനസ്സികമായി വളരെ ശക്തനാണ്, പക്ഷേ സൗദി അറേബ്യയ്‌ക്കെതിരെ ഗോളുകൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതും അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചടിയായി. എന്നും ഏജന്റ് പറഞ്ഞു.