മഴവില്ല് ആം ബാന്റ് അണിഞ്ഞു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എത്തിയ ആരാധകനെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പുറത്താക്കി

Fb Img 1669750068012 01

LGBTQ+ സമൂഹത്തിനു പിന്തുണയും ആയി മഴവില്ല് ആം ബാന്റ് അണിഞ്ഞു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എത്തിയ അമേരിക്കൻ ആരാധകനെ ഖത്തർ അധികൃതർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്നു പുറത്താക്കി. അമേരിക്കൻ, ഇറാൻ മത്സരത്തിന് മുമ്പാണ് സംഭവം.

മഴവില്ല്

ഇദ്ദേഹത്തിന് എതിരെ അതിൽ കൂടുതൽ നടപടി എടുത്തോ എന്നു നിലവിൽ വ്യക്തമല്ല. നേരത്തെ ടീം ക്യാപ്റ്റന്മാർ മഴവില്ല് ആം ബാന്റ് അണിയുന്നത് ഫിഫ കടുത്ത നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു തടഞ്ഞിരുന്നു. ഖത്തറിന്റെ നടപടികൾക്ക് എതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധം ആണ് ആഗോളസമൂഹത്തിൽ നിന്നു ഉണ്ടാവുന്നത്.