ടീമിൽ കലഹം ആണെന്ന വാർത്തകൾക്ക് മറുപടി ക്രൊയേഷ്യ മത്സരത്തിന് മുമ്പ് നൽകി ബെൽജിയം ടീം

Img 20221201 Wa0579

മൊറോക്കോക്ക് എതിരായ മത്സരത്തിന് പിന്നാലെ ബെൽജിയം ടീമിൽ കലഹം ആണെന്ന വാർത്തകൾ പരന്നിരുന്നു. ഇതിനു മറുപടി ക്രൊയേഷ്യക്ക് എതിരായ മത്സരത്തിന് മുമ്പ് നൽകി ബെൽജിയം ടീം.

മത്സരത്തിന് മുമ്പ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ടീമിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വട്ടമായി നിന്നു തങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ ഒരു പ്രശ്‌നവും ഇല്ല എന്ന സന്ദേശം നൽകുക ആയിരുന്നു. സന്ദേശത്തിനു അപ്പുറം എന്നാൽ ഈ ഒരുമ താരങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടോ എന്നത് ഇപ്പോഴും സംശയത്തിൽ തന്നെയാണ്.