കോപ്പ ഡെൽ റെയിൽ ഇറ്റാലിയൻ താരത്തിന് വിലക്ക്

- Advertisement -

കോപ്പ ഡെൽ റെയിൽ ബൊളോഞ്ഞായുടെ ഇറ്റാലിയൻ താരത്തിന് വിലക്ക്. ബൊളോഞ്ഞായുടെ മിഡ്ഫീൽഡർ ആൻഡ്രിയ പോളിയാണ് ഒരു മത്സരത്തിൽ ബാൻ ഏറ്റു വാങ്ങിയത്. മത്സരത്തിനിടെ മോശം പെരുമാറ്റത്തിനാണ് ബാൻ വന്നത്. കോപ്പ ഡെൽ റെയില് ബൊളോഞ്ഞായും ക്രൂട്ടനെയും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിനിടെയാണ് സംഭവം അരങ്ങേറിയത്.

താരത്തിന്റെ അസഭ്യ വർഷം ക്യാമെറയിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു. മോശം പെരുമാറ്റങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ ഇറ്റാലിയൻ ഫുട്ബോൾ സ്വീകരിച്ച് വരികയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കോപ്പ ഡെൽ റെയിലെ ഈ നടപടിയുമെന്നു വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

Advertisement