യുഫേഫ കോൺഫറൻസ് ലീഗിൽ ലാസിയോക്ക് റൊമാനിയൻ എതിരാളികൾ

യുഫേഫ കോൺഫറൻസ് ലീഗ് റൗണ്ട് ഓഫ് 16 പ്ലെ ഓഫ് റൗണ്ട് മത്സരത്തിൽ ഇറ്റാലിയൻ വമ്പന്മാർ ആയ ലാസിയോ റൊമാനിയൻ ക്ലബ് സി.എഫ്.ആർ ക്ലജിനെ നേരിടും. നേരത്തെ മുമ്പ് 2019 ൽ യൂറോപ്പ ലീഗിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ ഇരു ടീമുകളും ഓരോ മത്സരങ്ങൾ വീതം ജയിച്ചിരുന്നു.

കോൺഫറൻസ്

യൂറോപ്പ ലീഗിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരായ 8 ടീമുകൾ കോൺഫറൻസ് ലീഗിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ രണ്ടാമത് ആയ ടീമുകളെ ആണ് നേരിടുന്നത്. മറ്റു മത്സരങ്ങളിൽ ഖരബാഗ് ബേസലിനെയും, ബോഡോ പോസ്നാനയേയും, ഫിയറന്റീന ബ്രാഗയെയും, ലർനാക നിപ്രോയെയും, ഷെരീഫ് എഫ്.കെ പാർടിസനെയും, ലുഡോഗോററ്റ്‌സ് അണ്ടർലെറ്റിനെയും നേരിടും. ഈ മത്സരങ്ങളിൽ ജയിക്കുന്നവർ കോൺഫറൻസ് ലീഗ് അവസാന പതിനാറിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഒന്നാമത് എത്തിയ ടീമുകളും ആയി മത്സരിക്കും.