ലിവർപൂൾ കൂടുതൽ കിരീടങ്ങൾ നേടേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ക്ലോപ്പ്

Newsroom

നാളെ ലീഗ് കപ്പ് ഫൈനലിൽ ചെൽസിയെ നേരിടുന്ന ലിവർപൂൾ കിരീടം ഉറപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ലിവർപൂൾ പരിശീലകൻ ക്ലോപ്പ്.

“ഈ നിമിഷത്തിൽ ലിവർപൂളിൽ എല്ലാവരും ശരിക്കും സന്തുഷ്ടരാണെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം,” ക്ലോപ്പ് പറഞ്ഞു. “എന്നാൽ 20 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ ടീമിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ, കിരീടങ്ങൾ നേടേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ കിരീടങ്ങൾ നേടിയില്ലെങ്കിൽ, ‘അതെ അവർ നല്ലവരായിരുന്നു, പക്ഷേ അവർ കൂടുതൽ കിരീടങ്ങൾ വിജയിക്കണമായിരുന്നു’ എന്ന് ആളുകൾ പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല.” ക്ലോപ്പ പറയുന്നു.

“അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വിജയിക്കാൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അടുത്ത അവസരം, ഈ വാരാന്ത്യത്തിൽ ചെൽസിക്ക് എതിരെയുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച അവസരം, അത് ശരിക്കും പ്രയാസകരമായിരിക്കും” ക്ലോപ്പ് പറഞ്ഞു. 2016ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ലിവർപൂൾ ഒരു പ്രാദേശിക ടൂർണമെന്റ്ഫൈനലിലെത്തുന്നത്.