മുൻ ബയേൺ പരിശീലകൻ നികോ കൊവാച് ഇനി വോൾവ്സ്ബർഗിൽ

20220524 173915

മുൻ ബയേൺ പരിശീലകൻ നികോ കൊവാച് വോൾവ്സ്ബർഗിന്റെ പരിശീലകനായി നിയമിതനായി. 2025വരെയുള്ള കരാർ കൊവാച് ഒപ്പുവെച്ചു. ഫ്രഞ്ച് ക്ലബായ മൊണാക്കോയെ ആയിരുന്നു അവസാനം കൊവാച് പരിശീലിപ്പിച്ചിരുന്നത്.

മുമ്പ് ക്രൊയ്യേഷ്യയുടെ ദേശീയ ടീമിനെയും പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് കൊവാച്. ജർമ്മൻ ക്ലബായ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിൽ ആയിരുന്നു കൊവാചിന്റെ ഏറ്റവും മികവുള്ള പരിശീലനം കണ്ടത്. ബയേണെ പരിശീലിപ്പിച്ചിരുന്നു. അവിടെ ബുണ്ടസ് ലീഗയും ജർമ്മൻ കപ്പും നേടി എങ്കിലും ബയേണിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നിരാശ ആയിരുന്നു ആകെ തുക.