കൊമ്പനിക്ക് ഒപ്പം ബെല്ലമിയും ബേർൺലിയിൽ

മുൻ ബ്ലാക്ക്ബേൺ, മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി, വെയിൽസ് സ്ട്രൈക്കർ ക്രെയ്ഗ് ബെല്ലമി ബേർൺലിയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജരായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. തന്റെ മുൻ സിറ്റി ടീം അംഗവും പുതിയ ബേർൺലി കോച്ചുമായ വിൻസെന്റ് കോമ്പാനിയുടെ കീഴിലാണ് 42-കാരൻ ആയ ബെല്ലാമി പ്രവർത്തിക്കുക. മുമ്പ് ബെൽജിയൻ ക്ലബ് ആൻഡർലെച്ചിൽ കൊമ്പനിയുടെ ബാക്ക്റൂം സ്റ്റാഫായും ബെല്ലമി ഉണ്ടായിരുന്നു.

ജെല്ലെ ടെൻ റൗവേലാർ ഗോൾകീപ്പിംഗ് പരിശീലകനായും ബ്രാം ഗീർസ്, ഫ്ലോറിബർട്ട് എൻഗലുല എന്നിവരെ ഫസ്റ്റ്-ടീം പരിശീലകരായും റിച്ചാർഡ് ബ്രെഡിസിനെ ടർഫ് മൂറിൽ അനലിസ്റ്റും സെറ്റ് പീസ് കോച്ചുമായും ബേർൺലി ടീമിലെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നോർവിച്ച്, കവെൻട്രി, കെൽറ്റിക്, വെസ്റ്റ് ഹാം, കാർഡിഫ് എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം കളിച്ചിട്ടുള്ള ബെല്ലമി 78 മത്സരങ്ങൾ വെയിൽസിനായും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Comments are closed.