മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൽ ആന്റണിക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കാൻ ആകും എന്ന് റിവാൾഡോ

മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ പ്രധാന ട്രാൻസ്ഫർ ടാർഗറ്റുകളിൽ ഒരാളാണ് ബ്രസീലിയ യുവതാരം ആന്റണി. അയാക്സിന്റെ താരമായ ആന്റണിക്കായി യുണൈറ്റഡ് ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആന്റണി മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൽ എത്തിയാൽ അത് താരത്തിന് ഏറെ ഗുണം ആകും എന്ന് ബ്രസീലിയൻ ഇതിഹാസം റിവാൾഡോ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിലും ലോകകപ്പിലും ആന്റണിക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കാൻ ആന്റണിക്ക് കഴിയും എന്ന് റിവാൾഡോ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം 2021/22 സീസൺ ആസ്വദിച്ചു, വലിയ ക്ലബ്ബുകളുടെ ശ്രദ്ധ അദ്ദേഹത്തെ ആകർഷിച്ചുവെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. റിവാൾഡോ പറയുന്നു.

ഇപ്പോൾ, മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് അവനെ സൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും അടുത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഓൾഡ് ട്രാഫോർഡിൽ അദ്ദേഹം കളിക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആസ്വദിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. റിവാൾഡോ പറഞ്ഞു.

വേൾഡ് കപ്പിലെ സ്ഥിരം കളിക്കാരനാകുന്നതിലേക്ക് അടുക്കാൻ ഒരു വലിയ ക്ലബ്ബിൽ കളിക്കുന്നത് ആന്റണിക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്തേക്കാം എന്ന് റിവഡോ പറഞ്ഞു. അതല്ലായെങ്കിലും ബ്രസീലിയൻ ടീമിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എന്നും റിവാൾഡോ പറഞ്ഞു.