മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ പരിശീലകനായി എറിക് ടെൻ ഹാഗ്, ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉടൻ

മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ പുതിയ പരിശീലകനായുള്ള എറിക് ടെൻ ഹാഗിന്റെ നിയമനം ഉടൻ ഔദ്യോഗികമാകും. അയാക്സ് പരിശീലകൻ എറിക് ടെൻ ഹാഗും അയാക്സ് ക്ലബുമായും മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് കരാർ ധാരണയിൽ എത്തി. ഇനി മണിക്കൂറുകൾക്ക് അകം ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം എത്തും. ടെൻ ഹാഗിനൊപ്പം അയാക്സിന്റെ സഹ പരിശീലകൻ മിച്ചൽ വാൻ ഡെർ ഗാഗും എത്തും.

2025വരെയുള്ള കരാർ ആകും എറിക് ടെൻ ഹാഗ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൽ ഒപ്പുവെക്കുക. . അടുത്ത സീസൺ തുടക്കം മുതൽ ടെൻ ഹാഗ് ടീമിനിപ്പം ചേരും. ടെൻ ഹാഗിനെ മാനേജറായി കൊണ്ടു വരുന്നതിനെ ഇപ്പോഴത്തെ പരിശീലകൻ റാഗ്നിക്കും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2017 മുതൽ ടെൻ ഹാഗ് അയാക്സിനൊപ്പം ഉണ്ട്. അയാക്സിനൊപ്പം മനോഹര ഫുട്ബോൾ കളിച്ചും ഡിലിറ്റും ഡിയോങും വാൻ ഡെ ബീകും പോലെ വലിയ യുവതാരങ്ങളെ വളർത്തിയിട്ടുള്ള പരിശീലകനാണ് ടെൻ ഹാഗ്. അയാക്സിന് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് 2മിക്യൺ യൂറോയുടെ റിലീസ് ക്ലോസ് നൽകും.

ഇപ്പോൾ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് താല്ല്കാലിക പരിശീലകനായ റാൾഫ് റാങ്നിക് കൺസൾട്ടിങ് റോളീലേക്ക് ഈ സീസൺ അവസാനത്തോടെ മാറും. ടെൻ ഹാഗ് പരിശീലകനായി എത്താൻ ആണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ ഭൂരിഭാഗം ആരാധകരും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്.