ടോക്കിയോയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കിന്ന് സുദിനം, ആവണിയുടെ സ്വര്‍ണ്ണത്തിന് പിന്നാലെ എത്തിയത് രണ്ട് വെള്ളിയും ഒരു വെങ്കലവും

tokyaavaniyogeshdevendrasundar

ടോക്കിയോ പരാലിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മികച്ച ദിനം. ഷൂട്ടിംഗിൽ സ്വര്‍ണ്ണം നേടിയ ആവണിയുടെ നേട്ടത്തിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് രണ്ട് വെള്ളിയും ഒരു വെങ്കലവും കൂടിയാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 7 മെഡലായി.

പുരുഷന്മാരുടെ F56 ഡിസ്കസ് ത്രോയിൽ യോഗേഷ് കാത്തുനിയയും ജാവ്‍ലിന്‍ ത്രോ F46 വിഭാഗത്തിൽ ദേവേന്ദ്ര ജജൂരിയയും വെള്ളി നേടിയപ്പോള്‍ ജാവ്‍‍ലിനിലെ ഇതേ മത്സരയിനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സുന്ദര്‍ സിംഗ് ഗുര്‍ജാര്‍ വെങ്കലം നേടി.

യോഗേഷ് 44.38 മീറ്റര്‍ ദൂരമാണ് ഡിസ്കസിൽ എറിഞ്ഞത്. ദേവേന്ദ്ര തന്റെ വ്യക്തിഗത മികവായ 64.35 നേടിയപ്പോള്‍ സുന്ദര്‍ സിംഗ് 64.01 മീറ്റര്‍ ദൂരമാണ് താണ്ടിയത്.