ഖത്തർ ലോകകപ്പ് തുടക്കം നേരത്തെ ആകും, തീയതി മാറ്റുന്നു

20220810 154627

ഖത്തർ ലോകകപ്പിലെ ഉദ്ഘാടന മത്സരം നേരത്തെയാക്കും. ലോകകപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം നേരത്തെ ആക്കാൻ ആണ് തീരുമാനം ആകുന്നത്. ഇതിനായുള്ള ചർച്ചകൾ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്. നിലവിൽ നവംബർ 21 തിങ്കളാഴ്ച ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോകകപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഒരു ദിവസം മുന്നോട്ട് നീക്കി നവംബർ 20 ഞായറാഴ്ചയിലേക്ക് മാറ്റാൻ ആണ് ഫിഫ ആലോചിക്കുന്നത്. ഖത്തറും ഇക്വഡോറും തമ്മിലുള്ള മത്സരം ആകും നവംബർ 20ലേക്ക് മാറ്റുന്നത്.

ഉദ്ഘാടന മത്സരമായി കണക്കാകുന്ന ഖത്തറും ഇക്വഡോറും തമ്മിലുള്ള മത്സരം ഇപ്പോൾ നവംബർ 21ന് അർധ രാത്രി നടക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആ മത്സരം നടക്കും മുമ്പ് രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ കഴിയും എന്നത് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകളുടെ പ്രാധാന്യത്തെ ബാധിക്കും എന്ന് ഖത്തറും ഫിഫയും കരുതുന്നു. ഇതാണ് ഒരു ദിവസം മുന്നെ ഈ ഉദ്ഘാടന മത്സരം നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം വരും ദിവസങ്ങളിൽ വരും.

Story Highlight: FIFA are set to move the start date of the 2022 World Cup to 𝟮𝟬𝘁𝗵 𝗡𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿