അണ്ടര്‍ 23 ലോക ഗുസ്തി ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പിൽ അങ്കുഷിന് വെള്ളി മെഡൽ

Ankush

അണ്ടര്‍ 23 ലോക ഗുസ്തി ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ അങ്കുഷിന് വെള്ളി മെഡൽ. 50 കിലോ വിഭാഗം ഫൈനലില്‍ നിലവിലെ ഒളിമ്പിക്സ് ചാമ്പ്യനും മൂന്ന് വട്ടം ലോക ചാമ്പ്യനുമായ യുയി സുസാകിയോടാണ് അങ്കുഷ് പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്.

തന്റെ മറ്റ് മൂന്ന് മത്സരങ്ങളും കരുതുറ്റ വിജയം നേടിയാണ് അങ്കുഷ് ഫൈനലില്‍ പ്രവേശിച്ചത്. 59 കിലോ വിഭാഗത്തിൽ മാന്‍സിയ്ക്ക് വെങ്കല മെഡൽ ലഭിച്ചു.