ടി20 മത്സരം പുനഃക്രമീകരിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് കൗണ്ടികള്‍

ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഫിഫി ലോകകപ്പ് സെമി മത്സരം കാണുവാനുള്ള അവസരത്തിനായി തങ്ങളുടെ ടി20 ബ്ലാസ്റ്റ് മത്സരങ്ങള്‍ പുനക്രമീകരിച്ച് ടി20 ബ്ലാസ്റ്റ് ടീമുകള്‍ യോര്‍ക്ക്ഷയറും ഗ്ലോസെസ്റ്റര്‍ഷയറുമാണ് തങ്ങളുടെ വൈറ്റാലിറ്റി ടി20 ബ്ലാസ്റ്റ് മത്സരങ്ങള്‍ പുനക്രമീകരിച്ചത്. യോര്‍ക്കഷയറിന്റെ ഡെര്‍ബിഷയറുമായുള്ള മത്സരം ബുധനാഴ്ചയില്‍ നിന്ന് മാറ്റി ജൂലൈ 30നു ആക്കിയിട്ടുണ്ട്.

സമാനമായ രീതിയില്‍ കെന്റുമായുള്ള മത്സരം ഗ്ലോസെസ്റ്റര്‍ഷയറും പുനഃക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കൂടുതൽ കായിക വാർത്തകൾക്ക് : www.facebook.com/FanportOfficial