ലസിത് മലിംഗ നയിക്കുന്ന ശ്രീലങ്കയുടെ ന്യൂസിലാണ്ടിനെതിരെയുള്ള ടി20 സംഘത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

- Advertisement -

സെപ്റ്റംബര്‍ 1ന് പാല്ലെകേലെ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ആരംഭിയ്ക്കുന്ന ന്യസിലാണ്ടിനെതിരെയുള്ള മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ ടി20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ശ്രീലങ്കന്‍ സ്ക്വാഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. 15 അംഗ സംഘത്തെ ലസിത് മലിംഗയാണ് നയിക്കുന്നത്. നിരോഷന്‍ ഡിക്ക്വെല്ലയെ ഉപനായകനായും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഘത്തെ കായിക മന്ത്രി ഹരിന്‍ ഫെര്‍ണാണ്ടോയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് ലങ്കന്‍ ബോര്‍ഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

സ്ക്വാഡ്: ലസിത് മലിംഗ, നിരോഷന്‍ ഡിക്ക്വെല്ല, അവിഷ്ക ഫെര്‍ണാണ്ടോ, കുശല്‍ ജനിത് പെരേര, ധനുഷ്ക ഗുണതിലക, ഷെഹാന്‍ ജയസൂര്യ, ദസുന ഷനക, വനിഡു ഹസരംഗ, അകില ധനന്‍ജയ, ലക്ഷന്‍ സണ്ടകന്‍, ഇസ്രു ഉഡാന, ലഹിരു കുമര, ലഹിരു മധുഷനക

Advertisement