ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഇന്ത്യൻ പരമ്പരക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് ശ്രീലങ്ക

- Advertisement -

അടുത്ത വർഷം തുടക്കത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ പര്യടനം നടത്തുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് ശ്രീലങ്ക. കോവിഡ്-19 പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് മത്സരങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ശ്രീലങ്കയിൽ വെച്ച് നടത്താൻ അവസരം ഒരുക്കാമെന്ന നിലപാടിലാണ് ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ്. ഇംഗ്ലണ്ട് അടുത്ത വർഷം തുടക്കത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ 5 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ അടങ്ങിയ പരമ്പര കളിക്കാനാണ് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്.

എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ്-19 വൈറസ് ബാധ പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പരമ്പരയുടെ ഭാവിയെ പറ്റി അനിശ്ചിതത്വം തുടരുകയാണ്. കൂടാതെ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഇന്ത്യൻ പര്യടനത്തിന് തൊട്ട് മുൻപ് ശ്രീലങ്കയിൽ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളും ഇംഗ്ലണ്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ശ്രീലങ്കയുമായുള്ള പരമ്പര കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇംഗ്ലണ്ട് ശ്രീലങ്കയിൽ തന്നെ തുടർന്നാൽ ഇന്ത്യയുമായുള്ള പരമ്പരയിൽ കളിക്കാമെന്ന നിലപാടാണ് ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന്റേത്. എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനാവില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ബി.സി.സി.ഐ.

Advertisement