ശുഭ്മൻ ഗിൽ കംപ്ലീറ്റ് അത്‍ലീറ്റ് – ആര്‍ ശ്രീധര്‍

Sports Correspondent

താൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് അത്‍ലീറ്റ് ആയ ഒരു താരമാണ് ശുഭ്മൻ ഗിൽ എന്ന് പറ‍‍ഞ്ഞ് ഇന്ത്യയുടെ ഫീൽഡിംഗ് കോച്ച് ആര്‍ ശ്രീധര്‍. താരത്തിന്റെ ബാറ്റിംഗും ഫീൽഡിംഗും ഒരു പോലെ മികച്ചതാണെന്ന് ശ്രീധര്‍ പറഞ്ഞു. മെലിഞ്ഞ് ഉയരമുള്ള താരം വളരെ വേഗത്തിലോടുകയും ചെയ്യുമെന്നും മികച്ച ഹാൻഡ്-ഐ കോ‍ര്‍ഡിനേഷനുമുള്ള ഒരു കളിക്കാരനാണെന്നും ശ്രീധ‍ര്‍ സൂചിപ്പിച്ചു.

മികച്ച റിഫ്ലക്സ് ഉള്ള താരം സ്പിന്നര്‍മാര്‍ പന്തെറയിുമ്പോൾ സ്ഥിരമായി ക്ലോസ് ഇൻ ഫീൽഡ‍ര്‍ ആയും നിൽക്കാറുണ്ട്. താരത്തിന് ഡീപിൽ നിന്ന് ത്രോ ചെയ്യുവാനും മികച്ച ബോൾ സെന്‍സും ഉണ്ടെന്ന് ശ്രീധര്‍ വ്യക്തമാക്കി.