രോഹിതിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ മികച്ചത്, അദ്ദേഹം ക്യാപ്റ്റൻസി ആസ്വദിക്കുകയാണ്”

ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ആയ രോഹിത ശർമ്മയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസിയെ പ്രശംസിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ മിതാലി രാജ്. ഈ ലോകകപ്പിലുടനീളം രോഹിത് ക്യാപ്റ്റൻസി ആസ്വദിക്കുന്നതാണ് താൻ കാണുന്നത് എന്ന് മിതാലി പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കളത്തിലെ തീരുമാനങ്ങൾ മികച്ചതാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എന്നും മിതാലി പറഞ്ഞു.

Picsart 22 11 08 01 17 42 259

അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിലും മികച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമായിരുന്നുവെന്ന് ചിലർ വാദിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ ഓരോ ക്യാപ്റ്റനും ഒരോ നിമിഷത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ആ സമയത്തെ മറ്റ് നിരവധി ഘടകങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാകും എന്ന് മിതാലി പറഞ്ഞു.

ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ടീമിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുക എന്നതാണ്. അദ്ദേഹം അത് നന്നായി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെയും ഇവിടെയും സംഭവിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ലോകകപ്പ് പോലുള്ള ഒരു ടൂർണമെന്റിൽ. പക്ഷേ ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയിൽ ടീമിന്റെ ശ്രദ്ധ കിരീടത്തിലേക്ക് തന്നെയാക്കാൻ രോഹിതിനാകുന്നുണ്ട്. മിതാലി കൂട്ടിച്ചേർത്തു