രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ സാഹ ബംഗാളിന് വേണ്ടി കളിക്കില്ല

Saha

രഞ്ജി ട്രോഫി നോക്ഔട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ബംഗാളിന് വേണ്ടി കളിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ വൃദ്ധിമാൻ സാഹ. ഇത് താരം ഔദ്യോഗികമായി ബംഗാൾ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളെ തുടർന്ന് താരം ബംഗാളിന്റെ രഞ്ജി ട്രോഫി ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നിരുന്നു.

ബംഗാൾ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന് സാഹ ബംഗാളിന് വേണ്ടി കളിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ താരം കളിക്കില്ലെന്ന് തീരുമാനം എടുക്കുകയായിരുന്നെന്ന് ബംഗാൾ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് അവിഷേക് ഡാൽമിയ പറഞ്ഞു. ബംഗാളിന് വേണ്ടി കളിക്കില്ലെന്ന താരത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും താരം അത് നിരാകരിക്കുകയായിരുന്നെയും ഡാൽമിയ പറഞ്ഞു.

താരത്തെ ബംഗാൾ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ താരത്തിന്റെ കുട്ടികാലത്തെ പരിശീലകൻ വഴി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നടന്നില്ലെന്നും താരം ബംഗാളിന് വേണ്ടി കളിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചെന്നും ഡാൽമിയ പറഞ്ഞു. നിലവിൽ താരം വേറെ ടീമിന് വേണ്ടി കളിക്കാൻ NOC ആവശ്യപെട്ടിട്ടില്ലെന്നും താരം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അത് നൽകുമെന്നും ഡാൽമിയ പറഞ്ഞു.