505/9 എന്ന നിലയിൽ ഡിക്ലയർ ചെയ്ത് കേരളം, വത്സൽ ഗോവിന്ദിന് ശതകം

മേഘാലയയ്ക്കെതിരെയുള്ള രഞ്ജി ട്രോഫി മത്സരത്തിൽ തങ്ങളുടെ ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സ് 505/9 എന്ന നിലയിൽ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്ത് കേരളം. 357 റൺസിന്റെ ലിഡാണ് കേരളത്തിന്റെ കൈവശമുള്ളത്.

106 റൺസ് നേടിയ വത്സൽ ഗോവിന്ദ് തന്റെ ശതകം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ശേഷമായിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ ഡിക്ലറേഷന്‍. ശ്രീശാന്തും 19 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന് വത്സലിന് ശതകം പൂര്‍ത്തിയാക്കുവാനുള്ള അവസരം നൽകി.