പാഡി അപ്ടൺ രാഹുല്‍ ദ്രാവിഡിനൊപ്പം വീണ്ടും ഒന്നിയ്ക്കുന്നു, ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന്റെ പരിശീലന സംഘത്തിന്റെ ഭാഗം

Paddyuptonrahuldravid

രാജസ്ഥാന്‍ റോയൽസിൽ രാഹുല്‍ ദ്രാവിഡിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പാഡി അപ്ടൺ ഇന്ത്യയുടെ പരിശീലന സംഘത്തിന്റെ ഭാഗം. 2011ൽ ഗാരി കിര്‍സ്റ്റന്റെ കീഴിൽ ഇന്ത്യ കിരീടം നേടിയപ്പോള്‍ പാഡി ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന്റെ പരിശീലന സംഘത്തിന്റെ ഭാഗം ആയിരുന്നു.

വെസ്റ്റിന്‍ഡീസിനെതിരെ അഞ്ച് ടി20 മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനൊപ്പം പാഡിയും ചേരും. രാഹുല്‍ ദ്രാവിഡിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശ പ്രകാരം ആണ് ഈ നിയമനം എന്നാണ് അറിയുന്നത്.

രാജസ്ഥാന്‍ റോയൽസിലും ഡൽഹി ഡെയര്‍ ഡെവിള്‍സിലും പാഡി മെന്റര്‍, കോച്ച് റോളുകളിൽ ചുമതല വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.