നിക്ക് ഹോക്ക്ലിയെ ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ സിഇഒ ആയി നിയമിച്ചു

ഓസ്ട്രേലിയയുടെ താത്കാലിക സിഇഒ ആയ നിക്ക് ഹോക്ക്ലിയെ സ്ഥിരമാക്കി ഓസ്ട്രേലിയൻ ബോർഡ്. ജൂൺ 2020ൽ കെവിൻ റോബേർട്സ് രാജി വെച്ച ശേഷമാണ് നിക്ക് ഹോക്ക്ലിയെ താത്കാലി ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയി ബോർഡ് നിയമിച്ചത്. 2012ലെ ലണ്ടൻ ഒളിമ്പിക്സിൽ കമേഴ്സൽ നെഗോസിയേഷൻസ് തലവനായി ഹോക്ക്ലി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഐസിസിയുടെ ടി20 ലോകകപ്പ് 2020ന്റെ പ്രാദേശിക ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗവും ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ കമേഴ്സൽ പ്രോജക്ടുകളുടെ തലവനുമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഹോക്ക്ലി 2015 ഐസിസി ലോകകപ്പിന്റെ കമേഴ്സൽ ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് വിഭാഗത്തിന്റെ ജനറൽ മാനേജർ ആയിരുന്നു.

ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ദേശീയ സ്പോർട്സ് ആയ ക്രിക്കറ്റിന്റെ തലവനായി സ്ഥാനം ലഭിയ്ക്കുന്നത് വലിയ കാര്യമാണെന്നും തന്റെ ചുമതല മികച്ച രീതിയിൽ നിർവഹിക്കുവാനായി താൻ പ്രയത്നിക്കുമെന്നും നിക്ക് ഹോക്ക്ലി വ്യക്തമാക്കി.