മിക്കി ആര്‍തര്‍ എത്തുന്നത് ഓൺലൈന്‍ കോച്ചിംഗിനോ!!! പാക്കിസ്ഥാന്റെ ടീം ഡയറക്ടര്‍ ആകുമെന്ന് സൂചന

Sports Correspondent

Mickeyarthur

പാക്കിസ്ഥാന്‍ പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ടീം ഡയറക്ടര്‍ ആയി മിക്കി ആര്‍തര്‍ എത്തുമെന്ന് സൂചന. സഖ്‍ലൈന്‍ മുഷ്താഖ് മുഖ്യ കോച്ച് സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നതോടെ വന്ന വിടവിലേക്ക് മിക്കി ആര്‍തറെ പരിഗണിക്കുവാന്‍ ബോര്‍ഡ് ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും മിക്കി ആര്‍തര്‍ ടീം ഡയറക്ടര്‍ എന്ന റോളിലാണ് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതെന്നാണ് അറിയുന്നത്. താരം ഓൺലൈന്‍ കോച്ചിംഗ് ദൗത്യം ആവും ഏറ്റെടുക്കുക എന്ന വാര്‍ത്തകളോട് സോഷ്യൽ മീഡിയ വലിയ പരിഹാസത്തോടെയാണ് സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മിക്കി 2016 മുതൽ 2019 വരെ പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുഖ്യ കോച്ചായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡര്‍ബിഷയറുമായി ദൈര്‍ഘ്യമേറിയ കരാര്‍ ഉള്ളതിനാലാണ് മിക്കി ആര്‍തര്‍ മുഖ്യ കോച്ച് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാത്തതെന്നാണ് അറിയുന്നത്.

എന്നാൽ പിസിബി താത്കാലിക തലവന്‍ നജം സേഥി ആര്‍തറെ ടീം ഡയറക്ടര്‍ എന്ന റോളിൽ എത്തിക്കുവാന്‍ സമ്മതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അറിയുന്നത്.