കേന്ദ്ര കരാര്‍ ഇല്ലെങ്കിലും വെയിഡ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ടി20യിലെ ഒന്നാം നമ്പര്‍ കീപ്പര്‍ – ജോര്‍ജ്ജ് ബെയിലി

മാത്യു വെയിഡ് ടി20യിൽ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഒന്നാം നമ്പര്‍ ചോയിസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് സെലക്ടര്‍മാരുടെ ചെയര്‍മാന്‍ ജോര്‍ജ്ജ് ബെയിലി. താരത്തിന് ഓസ്ട്രേലിയ 2022-23 സീസണിലെ കേന്ദ്ര കരാർ നൽകിയിരുന്നില്ല.

അതേ സമയം ജോഷ് ഇംഗ്ലിസിന് ബോര്‍ഡ് കേന്ദ്ര കരാര്‍ നൽകി. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ടി20യിൽ വെയിഡ് തന്നെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഒന്നാം നമ്പര്‍ കീപ്പര്‍ എന്ന് ബെയിലി വ്യക്തമാക്കി.