ലോര്‍ഡ്സ് ടെസ്റ്റ്, ആദ്യ ദിവസം ടോസ് പോലും നടക്കാതെ ഉപേക്ഷിച്ചു

- Advertisement -

ആഷസ് പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിലെ ആദ്യ ദിവസം ടോസ് പോലും നടക്കാതെ ഉപേക്ഷിച്ചു. നാളെ ഭേദപ്പെട്ട കാലാവസ്ഥയുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇനിയുള്ള ദിവസം എല്ലാം അര മണിക്കൂര്‍ നേരത്തെ കളി തുടങ്ങുമെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. കനത്ത മഴയെത്തുടര്‍ന്ന് ടോസ് വൈകി കാലാവസ്ഥ ഭേദമായെങ്കിലും മഴ പിന്നീട് വീണ്ടും മടങ്ങിയെത്തിയതോടെ ആദ്യ ദിവസത്തെ കളി ഉപേക്ഷിക്കുവാന്‍ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

ആദ്യ ദിവസത്തെ കളി ഉപേക്ഷിച്ചതോടെ ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ തന്റെ അരങ്ങേറ്റത്തിനായി ഒരു ദിവസം കൂടി കാത്തിരിക്കണം.

Advertisement