“ബാബർ അല്ല കോഹ്ലി ആണ് തന്റെ ഇഷ്ട താരം”

വിരാട് കോഹ്ലി ആണ് തന്റെ ഇഷ്ട താരം എന്ന് ശ്രീലങ്കൻ ഇതിഹാസം സനത് ജയസൂര്യ. ബാബർ അസത്തെയും വിരാട് കോഹ്ലിയെയും എടുത്താൽ തീർച്ചയായും തനിക്ക് കോഹ്ലിയെ ആണ് ഇഷ്ടം. ജയസൂര്യ പറഞ്ഞു. തന്റെ മകന്റെയും ഇഷ്ട താരം വിരാട് കോഹ്ലി ആണെന്ന് ജയസൂര്യ സ്പോർട്സ് കീഡയോട് പറഞ്ഞു. കോഹ്ലി ഏഷ്യാ കപ്പിൽ തന്റെ മികവിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയതിന് പിന്നാലെ ആണ് ജയസൂര്യയുടെ കമന്റ്.

ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിനേക്കാൾ തനിക്ക് ഇഷ്ടം ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ആണെന്നും സനത് ജയസൂര്യ പറഞ്ഞു. ജയസൂര്യ ഇപ്പോൾ റോഡ് സേഫ്റ്റി സീരിസിൽ ശ്രീലങ്ക ലെജൻഡ്സിനായി ഇറങ്ങാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്.