ജെയിംസ് നീഷം ടി20 ബ്ലാസ്റ്റിനെത്തുന്നു, കരാറിലെത്തിയത് നോര്‍ത്താംപ്ടൺഷയറുമായി

Sports Correspondent

വരുന്ന ടി20 ബ്ലാസ്റ്റ് സീസണിൽ ന്യൂസിലാണ്ട് ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ജെയിംസ് നീഷവുമായി കരാറിലെത്തി നോര്‍ത്താംപ്ടൺഷയര്‍. ഇതിന് പുറമെ കൗണ്ടി മത്സരത്തിൽ വാര്‍വിക്ഷയറിനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിലും താരം കളിക്കും. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം എസ്സെക്സിന് വേണ്ടി ടി20 ബ്ലാസ്റ്റിൽ കളിച്ചിട്ടുള്ള താരം അതിന് മുമ്പ് കെന്റ്, ഡര്‍ബിഷയര്‍ എന്നിവര്‍ക്കായി കൗണ്ടിയിലും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ടി20 ബ്ലാസ്റ്റിലെ മുഴുവന്‍ കളികള്‍ക്കും നീഷം ടീമിനൊപ്പമുണ്ടാകുമെന്നാണഅ അറിയുന്നത്.