തന്റെ നേട്ടത്തിന് പിന്നിൽ തന്റെ ബൗളിംഗ് കോച്ച് – സുനിൽ നരൈന്‍

തന്റെ ആക്ഷന്‍ മാറ്റി പുതിയ ആക്ഷനിലെത്തിയ സുനിൽ നരൈന്‍ തന്റെ മികവിന്റെ മുഴുവന്‍ ക്രെഡിറ്റും ബ. ഇന്നലെ ബാറ്റ് കൊണ്ടും കസറിയ താരം മത്സരത്തിലെ പ്ലേയര്‍ ഓഫ് ദി മാച്ചായി മാറിയ ശേഷം സംസാരിക്കുമ്പോള്‍ തന്റെ ബൗളിംഗിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് തന്റെ ബൗളിംഗ് കോച്ചിനുള്ളതാണെന്ന് താരം വ്യക്തമാക്കി.

Carlcrowe

അദ്ദേഹം തന്നോടൊപ്പം ഏറെ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും അര്‍ഹിക്കുന്നുവെന്നും സുനില്‍ വ്യക്തമാക്കി. തനിക്ക് തന്റെ ബൗളിംഗ് കോച്ചിനൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയ കൊല്‍ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനും ഈ വിഷയത്തിൽ വലിയ പങ്കുണ്ടെന്ന് സുനിൽ നരൈന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

കൊല്‍ക്കത്തയുടെ സ്പിന്‍ ബൗളിംഗ് കോച്ച് കാര്‍ള്‍ ക്രോ ആണ് സുനിൽ നരൈന്റെ പ്രശംസയ്ക്ക് പാത്രമായത്.