പാറ്റ് കമ്മിന്‍സ് ഒഴികെ എല്ലാവര്‍ക്കും പിച്ച് പ്രശ്നമായിരുന്നു – വെങ്കിടേഷ് അയ്യര്‍

Sports Correspondent

പാറ്റ് കമ്മിന്‍സ് ഒഴികെ ബാക്കി ബാറ്റ്സ്മാന്മാര്‍ക്കെല്ലാം തന്നെ പിച്ച് പ്രശ്നമായിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് വെങ്കിടേഷ് അയ്യര്‍. താന്‍ ക്രീസിൽ അവസാനം വരെ ഉണ്ടായി എന്നതിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടെന്നും വെങ്കിടേഷ് അയ്യര്‍ പറഞ്ഞു.

പ്രയാസമേറിയ പിച്ചിൽ അവിശ്വസനീയമായ രീതിയിൽ ബാറ്റ് വീശിയ പാറ്റ് കമ്മിന്‍സിന്റെ പ്രകടനം ഒന്നാന്തരമായിരുന്നുവെന്നും വെങ്കിടേഷ് അയ്യര്‍ വ്യക്തമാക്കി.