ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് പിച്ചിന് പുറത്തെ നോബോളുകൾ

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ഭരണ സംവിധാനം എന്ന ഓജിയൻ തൊഴുത്തിനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കാൻ ലോധ കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ ചട്ടങ്ങളിൽ വെള്ളം ചേർത്തിരിക്കുന്നു. ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ കാലാകാലങ്ങളോളം ബിസിസിഐ സ്ഥാനങ്ങൾ കയ്യടക്കി വച്ചു അഴിമതി നടത്തി വന്നിരുന്നത് നിറുത്തലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു സുപ്രീം കോടതി തന്നെ മുൻകൈ എടുത്തു നടപ്പിലാക്കിയ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ തകിടം മറിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

ഈ ആവശ്യം പറഞ്ഞു ബിസിസിഐ തന്നെയാണ് വീണ്ടും സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. മുന്തിയ വക്കീലന്മാരെ ഇറക്കി, നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ലോധ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് മാറ്റിയെഴുതിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

Lodhafb Story 647 072216060931

2013ൽ ഉയർന്ന ഐപിഎൽ കോഴക്കേസുകളും, കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻെറസ്റ്റ് പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതി നിയമിച്ചതാണ് ലോധ കമ്മിറ്റിയെ. 2016ൽ അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിരുന്നു 3 വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള കൂളിംഗ് ഓഫ് പീരിയഡ്.

സംസ്ഥാന സമിതികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിസിഐ ഭരണസമിതിയിൽ 3 വർഷം ഇരിക്കുന്നവർ അടുത്ത മൂന്ന് വർഷം പുറത്തിരിക്കണം എന്നായിരുന്നു പ്രധാന നിർദ്ദേശം.

സുപ്രീം കോടതിക്ക് സ്വൈര്യം കൊടുക്കാതെ പുറകെ നടന്ന് 2018ൽ അതിനു ഒരു ഭേദഗതി ബിസിസിഐ വാങ്ങിച്ചെടുത്തു. അത് പ്രകാരം സംസ്ഥാന സമിതിയിലെ 3 വർഷവും, ബിസിസിഐ ഭരണ സമിതിയിലെ 3 വർഷവും ചേർത്തു ഒരുമിച്ചുള്ള 6 വർഷം കഴിഞ്ഞു മതി 3 വർഷത്തെ ബ്രേക്ക് എന്നായി പുതിയ ചട്ടം.

ഇന്ത്യ

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത് ഒരുമിച്ചുള്ള 12 വർഷം എന്നാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന സമിതിയിലെ 3 വർഷം കഴിഞ്ഞു ഉടൻ ബിസിസിഐയിൽ വരുന്നവർക്ക് അടുത്ത 6 വർഷം തുടർച്ചയായി തുടരാം എന്നതാണ് പുതിയ ചട്ടം. ഇതോടു കൂടി എന്ത് സദുദ്ദേശത്തോട് കൂടിയാണോ സുപ്രീംകോടതി ആറ് വർഷം മുൻപ് ഈ ചട്ടങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയത്, അതു നിരാകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതും സുപ്രീം കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെ തന്നെ. ഇനിയിപ്പോൾ സ്ഥാനങ്ങൾ അലങ്കരിക്കാൻ അനിയനെയോ അളിയനെയോ അന്വേഷിക്കേണ്ട, അവരവർക്ക് തന്നെ തുടരാം.

പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന പോലെ, ഗാംഗുലി ഐസിസിയിലേക്ക് ചേക്കേറുമ്പോൾ, ജയ് ഷായ്ക്ക് പ്രസിഡന്റ് ആകാം, എഴുതി കൊടുക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ വായിക്കാം, പ്രതിഭാസമ്പന്നരായ കളിക്കാരെ ഭരിക്കാം, കളിയെ കുറിച്ചു ഒന്നും അറിയാതെ തന്നെ പിച്ചിന് പുറത്തിരിന്നു വീണ്ടും കളിക്കാം. ഇത് ഒരാളുടെ മാത്രം കാര്യമായി ചുരുക്കി കാണരുത്, പക്ഷെ കളിയുടെ സാമ്പത്തികത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആക്രാന്തം കാണിക്കുന്ന ഒരു കോക്കസിന്റെ അഭിലാഷമായി വേണം കാണാൻ. ഇത് കൊണ്ടു ക്രിക്കറ്റ് കളിക്ക് ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാകില്ല എന്നു മാത്രമല്ല, എന്ത് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ ലോധ കമ്മിറ്റിയെ നിയമിച്ചത്, അവയെല്ലാം തിരികെ വരികയും ചെയ്യും.