ഇന്ത്യ- വെസ്റ്റിൻഡീസ് പരമ്പരയിൽ നോ ബോൾ വിളിക്കുക തേർഡ് അമ്പയർ

നാളെ തുടങ്ങാനിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയും വെസ്റ്റിൻഡീസും തമ്മിലുള്ള പരമ്പരയിൽ ഓവർ സ്റ്റെപ്പിനുള്ള നോ ബോൾ വിളിക്കുക തേർഡ് അമ്പയർ. ഇത് പ്രകാരം ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള അമ്പയർ ഓവർ സ്റ്റെപ്പിനുള്ള നോ ബോൾ വിളിക്കില്ലെന്ന് ഐ.സി.സി വ്യക്തമാക്കി. മത്സരത്തിൽ മുഴുവൻ പന്തുകളും തേർഡ് അമ്പയർ പരിശോധിക്കുകയും നോ ബോൾ ആണെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള അമ്പയറെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നോ ബോളിൽ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഔട്ട് ആവുകയും തേർഡ് അമ്പയർ നോ ബോൾ വിളിക്കാൻ നേരം വൈകുകയും ചെയ്താൽ നോ ബോൾ ആണെന്ന് അറിയുന്ന പക്ഷം ബാറ്റ്സ്മാനെ തിരിച്ചുവിളിക്കാൻ ഗ്രൗണ്ടിലെ അമ്പയർക്ക് അധികാരം ഐ.സി.സി നൽകുന്നുണ്ട്.

അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ നോ ബോൾ വിളിക്കാൻ നാലാമത് ഒരു അമ്പയറെ നിയമിക്കാൻ ഐ.പി.എൽ ഗവേർണിംഗ് ബോഡി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.

Previous articleഒഗ്ബെചെ ഇല്ലാതെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മുംബൈക്ക് എതിരെ
Next articleഅവസരങ്ങൾ ഒരുപാട്, ഗോൾ മാത്രമില്ല