താന്‍ കളിച്ച രീതിയില്‍ സന്തോഷം, എന്നാല്‍ ജയിക്കാനാകാത്തതില്‍ ദുഃഖമുണ്ട് – സാം കറന്‍

200/7 എന്ന നിലയില്‍ ഇന്ത്യ മത്സരവും പരമ്പരയും ഉറപ്പിച്ച നിമിഷത്തിലാണ് ആദില്‍ റഷീദും മാര്‍ക്ക് വുഡുമായി ചേര്‍ന്ന് നടത്തിയ ചെറുത്ത്നില്പിലൂടെ സാം കറന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്യാമ്പില്‍ ഭീതി പരത്തിയ. അവസാന കടമ്പ കടത്തുവാന്‍ താരത്തിന് സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും മത്സരത്തിലെ മാന്‍ ഓഫ് ദി മാച്ച് പട്ടം താരം സ്വന്തമാക്കി.