ജാക്ക് ലീഷ് ഫിറ്റ്, രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ മാറ്റങ്ങളില്ലാതെ ഇംഗ്ലണ്ട്

Jackleach

ന്യൂസിലാണ്ടിനെതിരെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിനായുള്ള ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഇലവന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ട്രെന്റ് ബ്രിഡ്ജിൽ നടക്കുന്ന ടെസ്റ്റിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് തങ്ങളുടെ ഇലവനെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കൺകഷന്‍ സബ് ചെയ്യപ്പെട്ട ജാക്ക് ലീഷും രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട്.

കൺകഷന് ശേഷം താരം ഫിറ്റ് ആണെന്ന് മെഡിക്കൽ സംഘം വിധിച്ചതോടെ താരത്തെ ഇംഗ്ലണ്ട് സ്ക്വാഡിൽ ഉള്‍പ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. മാറ്റ് പാര്‍ക്കിന്‍സൺ ആയിരുന്നു മത്സരത്തിൽ പകരം കളിച്ചത്.