റിക്കി പോണ്ടിംഗ് ഹോബാര്‍ട്ട് ഹറികെയിന്‍സില്‍

Hobarthurricanes

മുന്‍ ഓസ്ട്രേലിയന്‍ താരം റിക്കി പോണ്ടിംഗ് ബിഗ് ബാഷ് ഫ്രാഞ്ചൈസിയായ ഹോബാര്‍ട്ട് ഹറികെയിന്‍സിന്റെ ഹെഡ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിയായി എത്തുന്നു. ഹോബാര്‍ട്ടിന് വേണ്ടി ബിഗ് ബാഷിൽ കളിച്ചിട്ടുള്ള താരമാണ് റിക്കി പോണ്ടിംഗ്.

മൂന്ന് വര്‍ഷത്തേക്കാണ് ഈ റോളിൽ പോണ്ടിംഗ് ചുമതല വഹിക്കുക. ടീമിന്റെ ഇനിയുള്ള സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളിൽ വലിയ പങ്ക് ഇനി മുതൽ പോണ്ടിംഗിനായിരിക്കും.