ക്യാപ്റ്റന്‍സി ഒഴിഞ്ഞ് ആരോൺ ഫിഞ്ച്, മെൽബേൺ റെനഗേഡ്സിന് കനത്ത തിരിച്ചടി

ബിഗ് ബാഷിന്റെ ഈ സീസണിന് മുമ്പ് മെൽബേൺ റെനഗേഡ്സിന് തിരിച്ചടി. ക്യാപ്റ്റന്‍ ആരോൺ ഫിഞ്ച് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റന്‍സി സ്ഥാനം ഒഴിയുകയായിരുന്നു. 9 സീസണുകളോളം ടീമിനെ നയിച്ച ശേഷമാണ് ഫി‍ഞ്ചിന്റെ വിടവാങ്ങൽ.

കുടുംബത്തോടൊപ്പം കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുവാനാണ് തീരുമാനം എന്നാണ് ഫിഞ്ച് അറിയിച്ചത്. അടുത്ത സീസൺ അവസാനം വരെയാണ് ഫിഞ്ചിന്റെ റെനഗേഡ്സുമായുള്ള ബിഗ് ബാഷ് കരാര്‍. പകരം നിക് മാഡിസൺ ആണ് ടീമിനെ നയിക്കുക.