“പാകിസ്താന് ആരുണ്ട് എന്നത് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ല, ഇന്ത്യയുടെ ശക്തിയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ” – ദ്രാവിഡ്

Newsroom

Img 20220904 020020

ഇന്ന് നടക്കുന്ന പാകിസ്താൻ മത്സരം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ ഒരു സാധാരണ മത്സരം മാത്രമാണ് എന്ന് ഇന്ത്യൻ പരിശീലകൻ രാഹുൽ ദ്രാവിഡ്. ഞങ്ങൾ വിജയിച്ചാൽ അത് വളരെ നല്ലതാണ്, ഞങ്ങൾ തോറ്റാൽ അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരെ കളിക്കുന്നതിനായി തയ്യാറാകും. അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് ദ്രാവിഡ് പറഞ്ഞു.

നമുക്ക് ധാരാളം നിലവാരമുള്ള കളിക്കാർ ഉണ്ട്. പാകിസ്ഥാൻ നല്ല ഫോമിലാണ്, പക്ഷേ സ്വയം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള കടുപ്പമുള്ള മത്സരങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ മത്സരങ്ങൾ കൊണ്ട് കളിക്കാരെ വിലയിരുത്താൻ കഴിയും, എനിക്ക് പോലും എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ഉത്തരം ഇതു പോലുള്ള മത്സരങ്ങൾ കൊണ്ട് ലഭിക്കും. ദ്രാവിഡ് പറയുന്നു.

പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഒപ്പം ഏതൊക്കെ താരങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നല്ല ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ ദ്രാവിഡ് ഇന്ത്യക്ക് ഉള്ള ശക്തിയ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു.