റമീസ് രാജക്ക് എതിരെ അഫ്രീദി

Picsart 22 12 03 15 34 16 991

പാകിസ്താൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് തലവൻ റമീസ് രാജക്ക് എതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഷാഹിദ് അഫ്രീദി. പാാകിസ്താന് ഒരു ടെദ്റ്റ് പിച്ച് ആക്കാൻ ആകില്ല എന്നും നല്ലൊരു ടെസ്റ്റ് പിച്ച് ഒരുക്കാൻ വർഷങ്ങൾ ആകും എന്നുള്ള റമീസ് രാജയുടെ വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുക ആയിരുന്നു അഫ്രീദി.

റമീസ് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ടെസ്റ്റ് ട്രാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. പാകിസ്ഥാനിൽ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾ വളരെക്കാലമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. റാവൽപിണ്ടിയുടെ ട്രാക്ക് എപ്പോഴും സീമും ബൗൺസും ഉള്ള ഫാസ്റ്റ് ബൗളർമാർക്കുള്ളതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അത് പോലും മാറ്റിയത്? എനിക്ക് അറിയില്ല. അഫ്രീദി പറഞ്ഞു.

Picsart 22 12 03 15 34 30 879

ഈ ടെസ്റ്റ് തോൽക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഭയപ്പെടുന്നു, നമ്മൾ റാവൽപിണ്ടി പിച്ചിനെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അവിടെ ഇതുപോലൊരു ട്രാക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ അവിടെയുള്ള ധാരാളം ആഭ്യന്തര മത്സരങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത്രയും ഫ്ലാറ്റ് ആയ ഒരു പിച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. മുൾട്ടാൻ, കറാച്ചി, ലാഹോർ, റാവൽപിണ്ടി ഈ പിച്ചുകളിൽ എന്നും ബൗൺസ് കാരണം ഫാസ്റ്റ് ബൗളർമാർ ആ ട്രാക്കുകൾ ആസ്വദിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ, റാവൽപിണ്ടിയിൽ നിന്ന് ധാരാളം ഫാസ്റ്റ് ബൗളർമാർ ഉയർന്ന്യ് വരുന്നതും ഞങ്ങൾ കണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. അഫ്രീദി അവസാനിപ്പിച്ചു.