സാഞ്ചോ മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ 25ആം നമ്പർ ജേഴ്സി അണിയും

Img 20210723 225702

മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ പുതിയ സൈനിംഗായ സാഞ്ചോ ക്ലബിൽ 25ആം നമ്പർ ജേഴ്സി അണിയും. ഏഴാം നമ്പർ ജേഴ്സി ആണ് താരം ആവശ്യപ്പെട്ടത് എങ്കിലും കവാനി ഇപ്പോൾ അണിയുന്ന ഏഴാം നമ്പർ താരത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ യുണൈറ്റഡ് തയ്യാറായില്ല. കവാനി ഏഴാം നമ്പറിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൽ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ വലിയ പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നു. കവാനിക്ക് കൊടുക്കാൻ വേറെ പ്രധാന നമ്പറുകൾ ഒന്നും ഒഴിവില്ല എന്നതും യുണൈറ്റഡിന്റെ ഈ തീരുമാനത്തിന് കാരണമായി.

കവാനി ക്ലബ് വിടുന്നത് വരെ സാഞ്ചോ 25ആം നമ്പർ ജേഴ്സി ആകും അണിയുക. അതിനു ശേഷം താരം ഏഴാം നമ്പർ ജേഴ്സി സ്വീകരിക്കും. ഡോർട്മുണ്ടിൽ നിന്നുള്ള സാഞ്ചോയുടെ ട്രാൻസ്ഫർ ക്ലബ് പൂർത്തിയാക്കിയത് ഇന്ന് യുണൈറ്റഡ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഡോർട്മുണ്ടിൽ നിന്ന് 72 മില്യൺ തുകയ്ക്കാണ് സാഞ്ചോ യുണൈറ്റഡിലേക്ക് എത്തുന്നത്.

Previous articleഒളിമ്പിക് ദീപം തെളിയിക്കാൻ ആയത് കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം ~ നയോമി ഒസാക്ക
Next articleപോചടീനോ പി എസ് ജിയിൽ കരാർ പുതുക്കി