സാനിയ മിർസ സെമി ഫൈനലിൽ

ഫ്രാൻസിൽ സ്റ്റ്രാസ്ബർഗിൽ നടക്കുന്ന WTA 250 ടൂർണമെന്റിൽ സാനിയ മിർസ/ലൂസി ഹ്രദക്ക സഖ്യം സെനി ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറി. അവർ ഇന്ന് നാദിയ കിചെനോക്/ റൊലുക ഒലാരു സഖ്യത്തെ ആണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 6-4, 7-6 എന്നായിരുന്നു സ്കോർ. കഴിഞ്ഞ റൗണ്ടിൽ കിചെനോക്/തെരേസ സഖ്യത്തെയും സാനിയ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.