വിംബിൾഡൺ മിക്സഡ് ഡബിൾസ് കിരീടം ഉക്രൈൻ-ക്രൊയേഷ്യൻ സഖ്യത്തിന്

Wasim Akram

Picsart 23 07 14 13 40 29 064
Download the Fanport app now!
Appstore Badge
Google Play Badge 1

വിംബിൾഡൺ മിക്സഡ് ഡബിൾസ് കിരീടം ഉയർത്തി ഉക്രൈൻ, ക്രൊയേഷ്യൻ സഖ്യമായ ലുഡ്മയില കിചനോക്, മറ്റെ പാവിച് സഖ്യം. ഏഴാം സീഡ് ആയ അവർ സീഡ് ചെയ്യാത്ത ചൈനീസ് ബെൽജിയം സഖ്യമായ ഷി, ജോറൻ സഖ്യത്തെ ആണ് തോൽപ്പിച്ചത്.

വിംബിൾഡൺ

മൂന്നു സെറ്റ് പോരാട്ടത്തിൽ ആണ് കിചനോക്, പാവിച് സഖ്യം മത്സരം ജയിച്ചത്. ആദ്യ സെറ്റ് 6-4 നു ജയിച്ച അവർ പക്ഷെ രണ്ടാം സെറ്റ് ടൈബ്രേക്കറിൽ കൈവിട്ടു. എന്നാൽ മൂന്നാം സെറ്റ് 6-3 നേടിയ അവർ കിരീടം ഉയർത്തുക ആയിരുന്നു.