ഉക്രൈൻ താരത്തെ മറികടന്നു ഒസാക്ക, പെട്ര മാർടിച്ചും നാലാം റൗണ്ടിൽ

- Advertisement -

യു.എസ് ഓപ്പണിൽ സീഡ് ചെയ്യാത്ത ഉക്രൈൻ താരം മാർത്ത കോസ്റ്റിയുക്കിന്റെ വെല്ലുവിളി അതിജീവിച്ച് നാലാം റൗണ്ടിലേക്ക് മുന്നേറി നാലാം സീഡ് നയോമി ഒസാക്ക. തുടക്കത്തിൽ താളം കണ്ടാത്താൻ വിഷമിച്ച ഉക്രൈൻ താരത്തിന് മേൽ ജപ്പാൻ താരം എളുപ്പം ആധിപത്യം നേടി. എതിരാളിയുടെ സർവീസ് എളുപ്പം ബ്രൈക്ക് ചെയ്ത ഒസാക്ക സെറ്റ് 6-3 നു നേടി. എന്നാൽ രണ്ടാം സെറ്റ് ടൈബ്രേക്കറിലേക്ക് നീട്ടിയ ഉക്രൈൻ താരം സെറ്റ് കയ്യിലാക്കി മത്സരത്തിൽ ഒപ്പമെത്തി. എന്നാൽ മൂന്നാം സെറ്റിൽ തന്റെ മികവ് തിരിച്ചു പിടിച്ച ഒസാക്ക ഒന്നിലധികം തവണ എതിരാളിയുടെ സർവീസ് ഭേദിച്ചു. 6-2 നു സെറ്റ് നേടിയ ഒസാക്ക മത്സരം സ്വന്തം പേരിൽ കുറിച്ച് നാലാം റൗണ്ടിലേക്ക് മുന്നേറി.

സീഡ് ചെയ്യാത്ത റഷ്യൻ താരം ഗ്രച്ചേവയെ നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്ക് ആണ് എട്ടാം സീഡ് പെട്ര മാർടിച്ച് തകർത്തത്. 3 തവണ ബ്രൈക്ക് വഴങ്ങിയെങ്കിലും ആറു തവണ എതിരാളിയെ ബ്രൈക്ക് ചെയ്ത ക്രൊയേഷ്യൻ താരം 6-3, 6-3 എന്ന സ്കോറിന് ആണ് ജയം കണ്ടത്. സ്പാനിഷ് താരം സാറയെ 6-3, 7-5 എന്ന നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്ക് മറികടന്ന പതിനാറാം സീഡ് ബെൽജിയം താരം എൽസി മെർട്ടൻസും നാലാം റൗണ്ടിലേക്ക് മുന്നേറി. ഇരുപത്തി ഒന്നാം സീഡ് റഷ്യയുടെ അലക്സൻഡ്രോവ, ഇരുപത്തി മൂന്നാം സീഡ് യൂലിയ എന്നിവരും നാലാം റൗണ്ടിലേക്ക് മുന്നേറിയിട്ടുണ്ട്.

Advertisement