ലേവർ കപ്പ്, ടീം യൂറോപ്പിന് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ജയം സമ്മാനിച്ചു കാസ്പർ റൂഡ്

ലേവർ കപ്പ് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ടീം യൂറോപ്പിന് ജയം സമ്മാനിച്ചു കാസ്പർ റൂഡ്. ലോക ടീമിന് ആയി ഇറങ്ങിയ അമേരിക്കൻ താരം ജാക് സോക്കിനെ ആണ് നോർവെ താരമായ റൂഡ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. മികച്ച പോരാട്ടം കണ്ട മത്സരത്തിൽ ടൈബ്രേക്കറിൽ ആയിരുന്നു റൂഡിന്റെ ജയം. ആദ്യ സെറ്റിൽ നിർണായക ബ്രേക്ക് കണ്ടത്തിയ റൂഡ് സെറ്റ് 6-4 നു സ്വന്തമാക്കി.

ലേവർ കപ്പ്

രണ്ടാം സെറ്റിൽ ബ്രേക്ക് വഴങ്ങിയ ശേഷം ബ്രേക്ക് തിരിച്ചു പിടിച്ച സോക്ക് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ബ്രേക്ക് നേടി സെറ്റ് 7-5 നു നേടി. 10 പോയിന്റ് ടൈബ്രേക്കറിൽ 3-0 പിന്നിൽ ആയ ശേഷം തുടർച്ചയായി 6 പോയിന്റുകൾ നേടി തിരിച്ചു വന്ന റൂഡ് 10-7 നു ടൈബ്രേക്കർ ജയിച്ചാണ് മത്സരം യൂറോപ്പിന് സമ്മാനിച്ചത്. കളത്തിലേക്ക് തന്റെ അവസാന മത്സരത്തിന് ആയി എത്തിയ റോജർ ഫെഡറർക്ക് ലണ്ടനിൽ നിറഞ്ഞ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ആരാധകർ വലിയ സ്വീകരണം ആണ് നൽകിയത്.