ടെന്നീസ് ചരിത്രത്തിൽ ഔട്ട്ഡോറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജയം കണ്ടത്തി നദാൽ, ഫെഡററിന്റെ റെക്കോർഡ് മറികടന്നു

Wasim Akram

Rafaelnadal

ടെന്നീസ് ചരിത്രത്തിൽ ഓപ്പൺ യുഗത്തിൽ പുരുഷ സിംഗിൾസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഔട്ട്ഡോർ മത്സരങ്ങൾ ജയിച്ച റെക്കോർഡ് സ്വന്തം പേരിലാക്കി റാഫേൽ നദാൽ. നിലവിൽ 954 ഔട്ട്ഡോർ മത്സരങ്ങളിൽ ആണ് നദാൽ ജയം കണ്ടത്. 953 ഔട്ട്ഡോർ മത്സരങ്ങളിൽ ജയം കണ്ട റോജർ ഫെഡററിന്റെ റെക്കോർഡ് ഇതോടെ നദാൽ മറികടന്നു. 53 മത്തെ എ.ടി.പി 1000 മാസ്റ്റേഴ്സ് ഫൈനലിൽ എത്തിയ നദാൽ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ 1000 മാസ്റ്റേഴ്സ് ഫൈനലിൽ എത്തുന്ന താരവും.

നേരത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രാന്റ് സ്‌ലാം കിരീടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയ താരം ആയും നദാൽ മാറിയിരുന്നു. ഈ വർഷം കളിച്ച 20 മത്സരങ്ങളിലും ജയം കാണാൻ നദാലിന് ആയിരുന്നു. ഔട്ട്ഡോർ മത്സരങ്ങളിൽ 824 ജയങ്ങൾ ഉള്ള നൊവാക് ജ്യോക്കോവിച്ച്, 814 ജയങ്ങൾ ഉള്ള ഗില്ലാർമോ വിലാസ്, 787 ജയങ്ങൾ ഉള്ള ജിമ്മി കോണോർസ്, 727 ജയങ്ങൾ ഉള്ള ഇവാൻ ലെന്റിൽ, 702 ജയങ്ങൾ ഉള്ള ആന്ദ്ര അഗാസി എന്നിവർ നദാലിന് പിറകിൽ ആണ്.