റാഫാ യുഗം അവസാനിക്കുന്നുവോ?

- Advertisement -

ക്ലേ കോർട്ടിൽ റാഫേൽ നദാലിന് പകരം വയ്ക്കാൻ ഒരു താരം ഇനിയും ജനിക്കേണ്ടിയിരുന്നു എന്നുവേണം പറയാൻ. കാരണം കളിമൺ കോർട്ടിൽ നദാൽ കൈയ്യടക്കമുള്ള ഒരു ശില്പിയാണ്. ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി, തെല്ലിട പിഴയ്ക്കാതെ, സ്വന്തം വിയർപ്പിൽ കുഴച്ച് കിരീടങ്ങൾ വാർത്തെടുക്കുന്ന ശില്പി.

മാസ്റ്റേഴ്സ് കിരീട നേട്ടങ്ങളിൽ 33 കിരീടമെന്ന ഇനിയും ആരും തകർക്കാത്ത റെക്കോർഡ് സ്വന്തമായുള്ള നദാലിന്റെ നേട്ടത്തിൽ 24 എണ്ണവും ക്ലേ കോർട്ടിൽ നേടിയതാണ്. ഗ്രാൻഡ്സ്ലാമുകൾ 11 എണ്ണവും ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ ആണെന്നത് മാത്രം മതി ക്ലേകോർട്ടിൽ നദാലിന്റെ ആധിപത്യം എന്താണെന്നും, എത്രത്തോളം ആണെന്നതും മനസ്സിലാക്കാൻ. 57 കിരീടങ്ങളാണ് നദാൽ കളിമണ്ണിൽ നിന്നും സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇതും നിലവിലെ റെക്കോർഡാണ്.

പക്ഷേ ഇത്തവണ കാര്യങ്ങൾ അത്ര സുഖമല്ല കാളപ്പോരിന്റെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഈ പോരാളിക്ക്. ഇതുവരെ കളിച്ച മൂന്ന് ക്ലേകോർട്ട് ടൂര്ണമെന്റുകളിലും തോൽവിയായിരുന്നു ഫലം. ഒരെണ്ണം ഡൊമിനിക് തിം എന്ന ഭാവി ക്ലേകോർട്ട് സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന് വാഴ്ത്തുന്ന താരത്തോടായിരുന്നു എന്നു വേണമെങ്കിൽ പറയാം, പക്ഷേ ഇന്നലെ സിസിപ്പാസും, ആദ്യം ഫോനിനിയും നദാലിനെ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു. പതിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു കിരീടത്തിനായി നദാൽ ഇത്രയും കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാദ്യം.

ഇനി ഇറ്റലിയും, ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ ടൂർണ്മെന്റും മാത്രമാണ് ക്ലേകോർട്ടിൽ നദാലിന്റെ മുന്നിലുള്ളത്. അതിലും വിജയം ആവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ റാങ്കിങ്ങിലും നദാൽ പിന്നോട്ട് പോകും. പുരുഷ ടെന്നീസിലെ മാറ്റം ഇപ്പോൾ പ്രകടമാണ്. പുതിയ താരങ്ങൾ, വലിയ താരങ്ങളെ, പ്രധാന ടൂർണമെന്റുകളിൽ തോൽപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നത് സത്യവുമാണ്. പക്ഷേ നദാലിനെ കളിമൺ കോർട്ടിൽ തോല്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നത് ഒരു യുഗത്തിന്റെ അന്ത്യമായി തന്നെ കാണേണ്ടി വരും. നദാലിന്റെ മാത്രമല്ല ടെന്നീസ് അടക്കി വാണ ഒരു തലമുറയുടെ അവസാനവും അടുത്തുകഴിഞ്ഞു. പുതിയ താരങ്ങളുടെ ചിറകിൽ മനോഹരമായ ഈ ഗെയിം പുതിയ ഉയരങ്ങൾ താണ്ടട്ടെ.

Advertisement