തുടർച്ചയായ മൂന്നാം വർഷവും വീനസ് വില്യംസ് ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ പുറത്ത്

- Advertisement -

തുടർച്ചയായ മൂന്നാം വർഷവും ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണിൽ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ പുറത്തായി വീനസ് വില്യംസ്. സീഡ് ചെയ്യാതെ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണിൽ എത്തിയ വീനസ് സീഡ് ചെയ്യാത്ത അന്ന കരോളിന സ്‌മെഡോൽവയോട് ആണ് വീനസ് വില്യംസ് തോൽവി സമ്മതിച്ചത്. നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്ക് ആയിരുന്നു അമേരിക്കൻ ഇതിഹാസ താരത്തിന്റെ തോൽവി.

മത്സരത്തിൽ 6 സർവീസ് ഇരട്ടപ്പിഴവുകൾ വരുത്തിയ എതിരാളിയെ 4 തവണയാണ് വീനസ് ബ്രൈക്ക് ചെയ്തത്. എന്നാൽ 6 തവണ വീനസിനെ ബ്രൈക്ക് ചെയ്ത അന്ന മത്സരത്തിൽ തന്റെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു. 6-4, 6-4 എന്ന നേരിട്ടുള്ള സ്കോറിന് ആയിരുന്നു രണ്ടു മണിക്കൂർ നീണ്ട മത്സരത്തിൽ വീനസിന്റെ കീഴടങ്ങൽ.

Advertisement