പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഫണ്ടിലേക്കും ഹരിയാനയുടെ ഫണ്ടിലേക്ക് സംഭാവന നല്‍കി നീരജ് ചോപ്ര

കൊറോണയ്ക്കെതിരെ പൊരുതുവാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഫണ്ടിലേക്കും ഹരിയാന സര്‍ക്കാരിന്റെ ഫണ്ടിലേക്കും തുക സംഭാവന ചെയ്ത് നീരജ് ചോപ്ര. ആകെ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ ജാവലിന്‍ താരം നല്‍കിയത്. ഇതില്‍ രണ്ട് ലക്ഷം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആശ്വാസ നിധിയിലേക്കും ഒരു ലക്ഷം ഹരിയാന സര്‍ക്കാരിനും നല്‍കുകയായിരുന്നു നീരജ് ചോപ്ര.

കൊറോണ വ്യാപനത്തിനെതിരെയുള്ള സര്‍ക്കാരുകളുടെ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് വിവിധ കായിക താരങ്ങളാണ് സംഭാവന നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്.