15കാരൻ പ്രണവ് ആനന്ദ് ഇന്ത്യയുടെ 76ആമത്തെ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ

Pranav Anand

15 വയസ്സുകാരനായ പ്രണവ് ആനന്ദ് ഇന്ത്യയുടെ 76ആമത്തെ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ആയി. റൊമാനിയയിലെ മാമായയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോക യൂത്ത് ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ 2,500 എലോ മാർക്ക് കഴിഞ്ഞതോടെയാണ് പ്രണവ് ആനന്ദ് ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്ററായത്. കർണാടക സ്വദേശിയാണ് ആനന്ദ്.

പ്രണവ് ആനന്ദ്
Picture: Chess Base India

15 വയസ്സുകാരൻ GM പദവി നേടാനുള്ള മറ്റു മാനദണ്ഡങ്ങൾ നേരത്തെ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. ഒരു GM ആകാൻ ഒരു കളിക്കാരന് മൂന്ന് GM നോം ഉറപ്പാക്കുകയും 2,500 Elo പോയിന്റുകളുടെ തത്സമയ റേറ്റിംഗ് മറികടക്കുകയും വേണം. ജൂലൈയിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നടന്ന 55-ാമത് ബിയൽ ചെസ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ ആനന്ദ് മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും GM നോം നേടിയിരുന്നു.