പിടി ഉഷക്ക് ഐഎഎഎഫിന്റെ ആദരവ്

- Advertisement -

മലയാളികളുടെ സ്വന്തം പയ്യോളി എക്സ്പ്രസിന് അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരം. പിടി ഉഷയെ ഇന്റർനാഷണൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് അത്ലറ്റിക് ഫെഡെറേഷൻ ആണ് ആദരിക്കുന്നത്. അത്ലറ്റിക് ലോകത്തിന് നൽകിയ സംഭാവന പരിഗണിച്ച് വെറ്ററൻ താരങ്ങൾക്കായുള്ള പട്ടികയിലേക്കാണ് ഉഷയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്‌.

സെപ്റ്റംബറിൽ നടക്കുന്ന IAAF സമ്മേളനത്തിലാകും പിടി ഉഷയെ ആദരിക്കുക. ഇന്റർനാഷണൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് അത്ലറ്റിക് ഫെഡെറേഷൻ നൽകുന്ന അംഗീകാരത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പിടി ഉഷ IAAF നോട് നന്ദിയറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.

Advertisement