4×100 മീറ്റർ റിലെയിൽ ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറി ഇന്ത്യൻ വനിത ടീം

Screenshot 20220806 212526 01

കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ വനിതകളുടെ 4×100 മീറ്റർ റിലെയിൽ ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറി ഇന്ത്യൻ ടീം. ദുത്തീ ചന്ദ്, ഹിമ ദാസ്, ശ്രബണി നന്ദ, ജ്യോതി യരാജി എന്നിവർ അടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ ടീം ആണ് ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറിയത്.

ഹീറ്റ്‌സിൽ ജമൈക്കക്ക് മാത്രം പിന്നിൽ രണ്ടാമത് ആയാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം ഫൈനൽ ഉറപ്പിച്ചത്. 44.45 സെക്കന്റ് എന്ന സമയം ആണ് ഇന്ത്യൻ ടീം ഹീറ്റ്‌സിൽ കുറിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച സമയം ആണ് ഇത്. ഫൈനലിൽ പൊരുതാൻ തന്നെയാവും ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ശ്രമം.