പുരുഷന്മാരുടെ 4×400 മീറ്റർ റിലെയിൽ ഇന്ത്യ ഏഴാമത്

Wasim Akram

20220808 031245

കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ പുരുഷന്മാരുടെ 4×400 മീറ്റർ റിലെ ഫൈനലിൽ ഏഴാമതായി ഇന്ത്യൻ ടീം. ഹീറ്റ്‌സിൽ രണ്ടാമത് ആയി ഫൈനലിൽ എത്തിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് സമയം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ആയെങ്കിലും മെഡൽ നേട്ടത്തിന് അരികിൽ പോലും എത്താൻ ആയില്ല.

ഫൈനലിൽ നിർമൽ ടോമിന് പകരം നാഗനാഥൻ പാണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യക്ക് ആയി ഇറങ്ങിയത്. മുഹമ്മദ് അനസ് യഹിയ, മുഹമ്മദ് അജ്മൽ, അമോജ് ജേക്കബ് എന്നിവർ കൂടി അടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ ടീം 3:05:51 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ആണ് ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയത്.